IT A KOMUNIKAČNÍ
INFRASTRUKTURA

(Technologické “Fit outy” budov)

DODÁVKY HW

Zajišťujeme výběr a dodání kompletní IT a komunikační infrastruktury potřebné pro hladký provoz firem a institucí všech typů. Součástí našich služeb je dodávka, instalace i servis hardwaru od prověřených a renomovaných výrobců. Konkrétně se jedná o switche, firewally, routery, UTM, DSL technologie, infrastrukturu pro optické sítě, zálohovací zařízení, servery, ale i uživatelské stanice.

STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ

Součástí kompletního vybavení IT infrastrukturou je i dodávka a realizace rozvodů kabeláže. Strukturovaná kabeláž je aktuálně nejvhodnější prostředek pro šíření slaboproudých signálů v rámci budovy nebo komplexu budov. Strukturovanými rozvody lze za použití jednoho typu kabelu – kroucené dvoulinky – realizovat při extrémním požadavku na flexibilitu všechny dnes používané slaboproudé aplikace: přenos dat, hlasu, videa, CTV, CCTV, EZS, EPS, STA, ACS, měření a regulace. Systémy strukturované kabeláže jsou vhodné pro instalace v rozsahu od několika jednotek až po několik tisíc přípojných míst, a to při použití jednotné technologie.

BEZDRÁTOVÉ SÍTĚ

Bezdrátové sítě jsou základem každého mobilního přístupu k informacím, proto se staly nedílnou součástí firemní síťové infrastruktury. Nabízíme její kompletní zajištění – od návrhu, přes montáž, až po nastavení a oživení. Kromě pasivních síťových prvků tedy dodáváme i aktivní, které zajišťují směrování dat a jejich zabezpečení i to, aby byla informace doručena co nejrychleji a nejspolehlivěji.

Zajišťujeme i další služby:

 • pravidelnou správu firemní sítě (LAN),
 • stálý monitoring aktivních prvků sítě,
 • správu bezdrátové sítě WiFi,
 • lištování, zatahování kabelových systémů, montáž datových rozvaděčů (rack) a zásuvek,
 • řešení bezpečnosti počítačových sítí.

CLOUD A SPRÁVA DAT
Umíme se postarat o přesun Vašich aplikací a dat do cloudu, aniž byste museli omezovat provoz. Získáte tak datové úložiště, které je on-line a umí se rychle přizpůsobit aktuálním potřebám – růst nebo zeštíhlet bez velkých investic a téměř okamžitě. Přechod na cloud lze také využít k vylepšení stávající firemní infrastruktury, a to bez velkých počátečních nákladů.

TELEKOMUNIKAČNÍ
INFRASTRUKTURA

BUDOVÁNÍ OPTICKÝCH SÍTÍ
Optické sítě tvoří základ elektronické komunikace a dnes jejich prostřednictvím probíhá naprostá většina internetových přenosů dat. Zajišťujeme komplexní služby v oblasti výstavby telekomunikačních sítí. Pro vybudování moderní spolehlivé vysokokapacitní sítě Vám zaopatříme vše potřebné, dodáváme sítě na klíč. Poskytujeme i následný servis kabelových tras.

VPN
Umíme zajistit návrh řešení, instalaci i následnou správu VPN sítě. Jde o bezpečné, efektivní, a zároveň cenově dostupné řešení propojení jednotlivých lokálních sítí pomocí šifrovaného tunelu, takže uživatel má stejný komfort a úroveň zabezpečení, jako by pracoval na jediné lokální síti. Službu VPN s garantovanou bezpečností a kvalitou přenosu můžete využívat především pro sdílení dat mezi firemními pobočkami nebo provozovnami. VPN lze kdykoliv snadno rozšířit o další lokality.

TRANSPORTNÍ SLUŽBY

Nabízíme propojení vzdálených lokalit přes páteřní síť, které umožňuje vysokorychlostní a transparentní přenos dat. Transportní služby se hodí zejména pro:

 • rozšiřování telekomunikační sítě,
 • datová centra,
 • ústředny,
 • pracoviště, která potřebují přenášet multimediální obsah

ZABEZPEČOVACÍ
SYSTÉMY

ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ

Máme zkušenosti v dodávkách uceleného portfolia bezpečnostních systémů, specializujeme se zejména na elektronickou zabezpečovací signalizaci (EZS), označovanou také jako elektronický zabezpečovací systém, nebo nověji poplachový zabezpečovací a tísňový systém (PZTS). Jedná se o jednoúčelový poplachový systém určený pro detekci vstupu nebo pokusu o vstup narušitele do hlídaného prostoru a následnou akustickou či optickou signalizaci. Jde tedy o zařízení, které slouží k ochraně osob a majetku.

ELEKTRONICKÉ VSTUPNÍ SYSTÉMY

Zajistíme sofistikované zabezpečení budov, oddělení nebo místností, kde je nutné řešit individuální povolení vstupu pro povolané osoby. Identifikace uživatelů probíhá RFID kartou, RFID čipem, otiskem prstu nebo zadáním kódu. Identifikační systém umožní jednoduše nastavit přístupy konkrétních osob, navíc získáte přehled o pohybu lidí uvnitř firmy a zvýšíte úroveň zabezpečení.

POŽÁRNÍ SYSTÉMY

V rámci komplexního zajištění technologické infrastruktury nabízíme i požární systémy, tedy elektrickou požární signalizaci (EPS). V této oblasti se můžeme pochlubit bohatými zkušenostmi s dodávkou, instalací a projektováním elektronických požárních systémů splňujících vysoké nároky na současné technologické trendy a certifikací v EU i ČR.

Nabízíme i speciální plynové hasicí systémy určené pro datová centra, serverovny , počítačová centra, ale i vozidla hromadné dopravy, elektrorozvaděče apod. Pokud v těchto místech vypukne požár, prostor se vyplní inertním plynem, který není krátkodobě škodlivý pro personál, jemuž umožní bezproblémovou evakuaci. Snížení obsahu kyslíku v atmosféře pak znemožní další hoření.

KAMEROVÉ SYSTÉMY

Kamerové systémy jsou jednoduchý a vysoce efektivní nástroj, jenž pokrývá rostoucí potřebu ochrany soukromí a majetku. Moderní bezpečnostní kamerové systémy jsou založené na digitální technologii. Obraz je zpracován přímo v kameře a v digitální formě přenášen k uživateli, který může svůj majetek v reálném čase sledovat například na smartphonu nebo na záznamovém zařízení. Je možné je zabezpečit heslem proti neoprávněným přístupům a nastavit např. lokální detekce: dojde-li v dané zóně k detekci pohybu, lze nastavit spuštění alarmu, nebo zaslání SMS zprávy. Nahrávky mohou i zpětně pomoci dopadnout případné pachatele trestné činnosti.

IoT A SMART CITIES

ANTIKOLIZNÍ SYSTÉM

Dodáváme unikátní systém optických senzorů, jehož úkolem je zabránit kolizi dopravního prostředku s jiným vozidlem nebo účastníkem provozu. Naše řešení je vhodné zejména pro prostředky veřejné dopravy – autobusy, tramvaje, které mohou být touto technologií dovybaveny.

Unikátní technologie, kterou námi nabízené řešení obsahuje, je založena na použití optických systémů vidění s algoritmy detekce pohybu běžícími na hardwarovém akcelerátoru – na rozdíl od mnoha jiných konkurenčních systémů, které používají kombinaci vizuální detekce, radaru a laserového skenování.

SYSTÉM PRO SČÍTÁNÍ OSOB

Vývoj vlastních produktů cílíme na řešení specifických problémů. Jedním z nich je systém pro sčítání osob, ať už pro dopravce nebo např. obchodní centra. Systém nahrazuje namátkové manuální sčítání a umožňuje kontinuálně vyhodnocovat obsazenost, vytíženost, předpovídat špičky v dopravě, případně mapovat a vyhodnocovat pohyb a nejvytíženější komunikační trasy v obchodních centrech nebo jiných veřejných prostorech.

ASSET TRACKING A MONITORING

Sledování nebo správa aktiv je systém hardwaru a softwaru, který zaznamenává informace o hmotných aktivech a umožňuje firmě ověřit umístění a stav jejích aktiv. Umíme navrhnout a dodat řešení pro širokou škálu požadavků v řadě oborů, připravíme jej na míru přesně podle vašich potřeb.

Poskytneme Vám nástroje, které vám pomohou získávat cenné poznatky založené na údajích. Asset Tracking a monitoring umožní např.:

 • eliminovat krádeže,
 • zjednodušit řešení pojistných nároků,
 • sledovat cestovní časy a umístění zaměstnanců,
 • zvýšit efektivitu podnikání

PARKOVACÍ SYSTÉMY

Správa parkovacích míst je zejména ve velkých městech problém. Nabízíme řešení, které automaticky hlídají vytíženost parkovacích ploch, případně zajišťují vybírání parkovného. Jsme schopní reagovat na speciální požadavky zákazníků a zapojit i další chytré technologie.

DOPRAVNÍ
SYSTÉMY

TECHNOLOGIE PRO DOPRAVU

Máme dlouholeté zkušenosti v oblastech technologií pro železniční dopravu i silniční telematiky. Navrhujeme a dodáváme komunikační a zabezpečovací systémy i potřebnou infrastrukturu. V oblasti silniční telematiky dodáváme a instalujeme řídicí systémy křižovatek, u nichž zajišťujeme realizaci od návrhu až po montáž.

ŘÍDÍCÍ SYSTÉMY

Doprava, zejména ve velkých městech, se neobejde bez pokročilých systémů řízení. Ty zahrnují nejen vlastní řídící prvky, ale i komunikační infrastrukturu, která zajistí jejich propojení, správu a řízení. Zajišťujeme návrh a realizaci řídicích systémů v dopravě, například:

 • řídicí systémy křižovatek,
 • dispečinkové systémy dopravy,
 • tarifní dopravní systémy

KAMERY DO VOZIDEL HROMADNÉ DOPRAVY

S cílem zvýšit bezpečnost cestujících a snížit vandalismus ve vozidlech krajské a městské hromadné dopravy nabízíme monitoring prostor vozidla s možností využití umělé inteligence.

WIFI POKRYTÍ VE VOZIDLECH KHD A MHD

Poskytování přístupu k veřejné síti ve vozidlech MHD je trendem moderních dopravních podniků. I v této oblasti máme zkušenosti nejen s poskytování veřejné WiFi sítě s možností přístupu až pro více než 50 klientů současně, ale i s integrací s kooperativními prvky, např. V2X.

DALŠÍ SLUŽBY

KONZULTAČNÍ SLUŽBY

Konzultační služby a analýzy poskytujeme jako podporu dodávek našich řešení, především v těchto oblastech:

 • výběr vhodného HW pro činnost dané firmy,
 • komunikační infrastruktura – strukturovaná kabeláž, bezdrátové sítě,
 • budování optických sítí,
 • bezpečnostní řešení a prvky – zabezpečovací zařízení, elektronické vstupní systémy, kamerové systémy,
 • požární systémy,
 • dopravní telematika,
 • antikolizní systémy.

AV TECHNIKA

Firmy vybavíme vším, co potřebují pro zajištění moderní interní a externí komunikace. Kromě komunikační infrastruktury navrhujeme a dodáváme videokonferenční a telekonferenční systémy. Zajistíme rovněž vybavení firemních prostor audiovizuální technikou včetně displejů a televizorů, navrhneme a instalujeme jejich ozvučení.