KOMUNIKAČNÍ INFRASTRUKTURA

Pro zajištění požadované velikosti přenosu dat vám CEPENA nabízí návrh, montáž, nastavení a oživení kvalitních přenosových systémů od renomovaných dodavatelů.
Nezbytnou součástí každé sítě jsou aktivní prvky, díky kterým je možné přenášet a ukládat informace. Ať se již jedná o přenos informací mezi uživatelskými stanicemi, nebo mezi uživatelem a serverem (případně mezi servery v lokální síti a internetu), vždy je potřeba zajistit směrování dat a jejich zabezpečení. Kromě zajištění odchodu informace na cílové místo se aktivní prvky starají rovněž o to, aby byla informace doručena co nejrychleji a nejspolehlivěji.
Protože je v dnešní době kladen čím dál vyšší nárok na mobilitu zařízení, na možnost připojení návštěvního zařízení k internetu, či na propojení našich vlastních zařízení, staly se bezdrátové sítě běžnou součástí síťové infrastruktury.
 Dlouhodobě spolupracujeme pouze s renomovanými výrobci a jejich osvědčenými produkty.

WIFI SÍTĚ

Správa počítačové sítě souvisí se správou všech prvků, které se v síti nacházejí – díky aktivním a pasivním prvkům sítě jsou jednotlivé počítače, servery, atd. propojené a dokáží společně komunikovat. CEPENA zajišťuje dodávku počítačové sítě kompletně, tedy od návrhu síťového řešení, dodávky, realizace, až po samotnou správu sítě.
Dílčí kroky a úkony, které zajišťujeme, jsou:

  • pravidelná správa firemní sítě (LAN)
  • stálý monitoring aktivních prvků sítě
  • správa bezdrátové sítě WiFi
  • návrh a projekce počítačové sítě LAN a WiFi
  • lištování, zatahování kabelových systémů, montáž datových rozvaděčů (rack) a zásuvek
  • dodávka a instalace aktivních prvků počítačové sítě (switch, router, firewall)
  • řešení bezpečnosti počítačových sítí – Firewall

DODÁVKY HW

Společnost CEPENA se o výše zmíněné podmínky podmínky kvalitního přenosu informace stará prostřednictvím součástí sítě, kterými jsou switche, firewally, routery, UTM, DSL technologie, infrastruktura pro optické sítě, zálohovací zažízení, servery, ale i uživatelské stanice. Tyto technologie umíme dodat, instalovat i zajistit servisní činnost.

STRUKTOVANÁ KABELÁŽ

Strukturovaná kabeláž je aktuálně nejvhodnější prostředek pro distribuci slaboproudých signálů v rámci budovy nebo komplexu budov. Strukturovanými rozvody lze za použití jednoho typu kabelu – kroucené dvoulinky – realizovat při extrémním požadavku na flexibilitu všechny dnes používané slaboproudé aplikace – přenos dat, hlasu, videa, CTV, CCTV, EZS, EPS, STA, ACS, měření a regulace. Systémy strukturované kabeláže jsou vhodné pro instalace v rozsahu řádu několika jednotek, až po několik tisíc přípojných míst – za použití jednotné technologie.

ELEKTRONICKÉ ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉMY

Společnost CEPENA se specializuje rovněž na elektronickou zabezpečovací signalizaci signalizace (EZS), označovanou také jako elektronický zabezpečovací systém, nebo nověji poplachový zabezpečovací a tísňový systém (PZTS). Jedná se o jednoúčelový poplachový systém určený pro detekci přítomnosti vstupu nebo pokusu o vstup narušitelem do hlídaného prostoru a následnou akustickou či optickou signalizaci. Jde tedy o zařízení, které slouží k ochraně osob a majetku. Nejčastěji se ale používá pro poplašné systémy – alarmy, které reagují na narušení právě vyvoláním poplachu.

ELEKTRONICKÉ VSTUPNÍ SYSTÉMY

Přístupové systémy, a příslušenství nacházejí využití všude tam, kde je nutné zabezpečit individuální vstup do místnosti, oddělení nebo budovy. Identifikace uživatelů probíhá RFID kartou, RFID čipem, otiskem prstu nebo zadáním kódu. Identifikační systém Vám umožní jednoduše nastavit přístupy osob do jednotlivých místností. Navíc získáte přehled o pohybu osob uvnitř Vaší firmy. Zvyšte úroveň vašeho zabezpečení.

POŽÁRNÍ SYSTÉMY

Společnost CEPENA se může pochlubit bohatými zkušenostmi s dodávkou, instalací a projektováním elektronických požárních systémů splňujících vysoké nároky na současné technologické trendy a certifikaci v EU i ČR. Požární systémy, tedy elektrická požární signalizace (EPS), fungují jako prevence rozšíření požáru hlášením signálů ústředně EPS. Takovou ústřednou bývá v praxi například recepce budovy, která zajistí prověřením buďto odvolání planého poplachu, v opačném případě pak zajistí přímo systém EPS pomocí zařízení dálkového přenosu (ZDP) jednotku požární ochrany. Není-li zajištěn režim stálé obsluhy, zařízení přivolá jednotku požární ochrany neprodleně.

KAMEROVÉ SYSTÉMY

V naší společnosti klademe vysoký důraz na vzrůstající trend potřeby bezpečnosti a ochrany majetku. Kamerové zabezpečovací systémy jsou jednoduchým a vysoce efektivním nástrojem, jak tyto potřeby pokrýt. Kamerové nahrávky se mohou stát zásadním prostředkem, jak svůj majetek v reálném čase sledovat (např. na smartfounu, PC, nebo tabletu). Je možné je zabezpečit heslem proti neoprávněným přístupům a nastavit např. lokální detekce (dojde-li v dané zóně k detekci pohybu, lze nastavit spuštění alarmu, nebo zaslání SMS zprávy). Tyto nahrávky mohou i zpětně pomoci dopadnout případné pachatele trestné činnosti.
Z technologického hlediska má kamerový systém výhodu “fungování samospádem“ – při obvyklé činnosti není zapotřebí obsluha ani jiné speciální činnosti, proto nevznikají žádné další náklady na provoz těchto systémů.

CLOUD

Cloud představuje možnost datového úložiště, které je online a přechodem na něj získáte výpočetní výkon a úložiště vašich dat přesně podle aktuální potřeb.
Umíme se postarat se o přesun vašich aplikací a dat do cloudu, aniž byste museli omezovat provoz. Přechod na cloud lze také využít k vylepšení své stávající infrastruktury a to bez velkých počátečních nákladů.

WEBOVÁ INFRASTRUKTURA

Jedná se o řešení IT infrastruktury pro velké internetové projekty. Největší výhoda spočívá v automatickém přizpůsobení se aktuálnímu vytížení a návštěvnosti – pokud je vytížení vyšší, umí toto řešení jednoduše přidat výkon Vašim projektům nebo aplikacím. Pokud není, šetří Vaše peníze optimálním přizpůsobením cloudové infrastruktury množství paměti, výpočetních jader a diskového prostoru.

DISASTER RECOVERY

Stále častěji je využíváno služeb tzv. disaster recovery, díky kterému nezaskočí váš provoz žádná nenadálá situace – toto řešení okamžitě obnoví kompletní IT provoz v případě havárie, katastrofické události i selhání lidského faktoru. Můžete zamezit vysokým ztrátám spuštěním záložního provozu kdykoliv a odkudkoli a stačí vám k tomu třeba jen mobilní telefon.

BACKUP

Zálohování dat je alfou a omegou každého provozu. Jsou tím nejcennějším, proto zajišťujeme bezpečnou zálohu dat z mobilů, počítačů i serverů prostřednicvím služby Backup, která ukládá data do cloudového prostředí a rovněž umožní on-line obnovit cokoliv, kdykoliv a odkudkoliv.

LONG TERM BACKUP

Oproti službě Backup zajišťujeme pomocí služby Long Term Backup zálohování dat, která nepotřebujete mít stále po ruce, ale potřebujete pro ně bezpečný archiv. Umíme vaše velké objemy dat (včetně např. dlouhých videozáznamů nebo stohů důležitých dokumentů) uložit dlouhodobě do bezpečných digitalizovaných úložišť.

STORAGE

Služba Storage umožňuje archivovat data bez omezení – jedná se o vysokokapacitní úložiště pro archivaci rozsáhlých dat a libovolně velkých multimediálních souborů.

VPN

Virtuální privátní síť umožňuje sdílet vaše data bez zpoždění a ztrát. Službu VPN s garantovanou bezpečností a kvalitou přenosu můžete využívat především pro sdílení dat mezi firemními pobočkami nebo provozovnami. Výhodou je privátní oddělená a nezávislá síť, kterou můžete kdykoliv snadno rozšířit o další lokality.

TRANSPORTNÍ SLUŽBY

Společnost CEPENA vytváří rovněž spolehlivé telekomunikační propojení vzdálených lokalit přes páteřní síť, u kterého využijete vysokorychlostní a transparentní přenos dat. Transportní služby se hodí zejména pro rozšiřování telekomunikační sítě, pro datová centra, ústředny nebo pro místa, která potřebují přenášet multimediální obsah.

DATOVÁ CENTRA

Naše společnost zajišťuje bezpečné místo pro vaše servery, data a technologie, díky kterému se můžete spolehnout na tzv. server housing. Naše datové centrum je silně zabezpečená budova navržená a vybudovaná přímo pro servery a další technologie a disponuje specifickými nároky: Výkonné chlazení, záložní napájení, přednostní zásobování pohonnými hmotami i nonstop ostrahu. Nachází se v bezletové zóně i mimo záplavovou oblast. V datovém centru jsou data skutečně v bezpečí a zároveň dostupná.

INTERNET VĚCÍ

S naší společností můžete snadno proniknout do světa internetu věcí. Zjistěte, jak propojení internetu a věcí pomáhá ke snižování provozních nákladů, ke zvýšení efektivity a celkovému zjednodušení ovládání. Internet věcí přináší nové možnosti vzájemné interakce mezi systémy nebo zařízeními a nové možnosti jejich ovládání, sledování a vyhodnocování získaných dat.

ASSET TRACKING MONITORING

Nabízíme řešení pro širokou škálu vašich požadavků. Pomáháme v řadě oborů a připravujeme kompletní řešení na míru přesně podle potřeb našich zákazníků. Poskytneme vám nástroje pro efektivní asset management a pro pohodlný asset tracking a monitoring. Vyhodnocujte data, která získáte díky našim řešením.